• Ubezpieczenie

Pełne ubezpieczenie

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na kwotę odpowiadającą pełnej wartości produktu. Ubezpieczenie obejmuje zaginięcie, niewłaściwe dostarczenie oraz uszkodzenie przesyłki. Czas na rozpatrzenie reklamacji w ramach ubezpieczenia kurierskiego wynosi 30 dni, licząc od dnia złożenia reklmacji.