• Tax Free

VAT 0%

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w UE, będące płatnikiem podatku VAT z aktywnym numerem VAT-UE w systemie VIES, mogą nabywać produkty ze stawką VAT 0% w ramach Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów.
Warunkiem jest dostawa towaru do Państwa członkowskiego UE, w którym zarejestrowany jest podmiot. Na prośbę kupującego, po dokonaniu zamówienia, różnica w podatku VAT (stawka 23%) zostanie zwrócona na konto nabywcy wskazane w przesłanej prośbie.

Podmioty gospodarcze zarejestrowane poza UE oraz osoby fizyczne zamieszkałe poza UE, mogą nabywać produkty ze stawką VAT 0% w ramach eksportu poza obszar Wspólnoty Europejskiej.
Warunkiem jest dostawa towaru do Państwa nie będącego członkiem UE.
Na prośbę kupującego, po dokonaniu zamówienia, różnica w podatku VAT (stawka 23%) zostanie zwrócona na konto nabywcy wskazane w przesłanej prośbie.